פלייר קטיקולה 1

פלייר דו״צ A5 בשתי שפות עבור תכשיר קוסמטי לטיפוח ציפורניים.

פלייר קטיקולה 2גירסה בעברית ורוסית.

פלייר קטיקולה 3