ברושור קשמיר 1

עיצוב ברושור בשתי שפות דו״צ מתקפל עבור קוסמטיקת קשמיר.

brochure_kashemir_2גירסה עברית ורוסית.

ברושור קשמיר 3