ברושור Cellular Rejuvenation 1

עיצוב ברושור קונסרטינה עבור קוסמטיקת Cellular Rejuvenation (רוסית ועברית).

ברושור Cellular Rejuvenation 2גירסה עברית.

ברושור Cellular Rejuvenation 3גירסה רוסית.

ברושור Cellular Rejuvenation 4